Kwaliteit van Leven bij Hartpatiënten / MacNew Heart Disease Questionnaire / Quality of Life after Myocardial Infarction Questionnaire

KVL-H / MacNew / QLMI

De KvL-H is een vragenlijst die de effectiviteit van een cardiologisch revalidatieprogramma onderzoekt. De cliënten worden gevraagd naar problemen en gevoelens die zij hebben door hun hartproblemen. Oorspronkelijk werd de QLMI afgenomen in interview-vorm, later is deze omgezet naar een door de cliënt zelf in te vullen vragenlijst (QLMI-aangepaste versie). Deze versie heeft 26 items en is gevalideerd. Er worden drie domeinen gemeten: emotioneel, fysiek en sociaal. In 1996 is er een aangepaste versie ontwikkeld met 27 items (MacNew of QLMI-2). De KvL-H is de Nederlandse (gevalideerde) vertaling van de MacNew.

Auteur(s) Oldridge N, et al. (1991); Nederlandse versie: van Elderen T, et al. (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Hart- en vaataandoeningen