Kwaliteit van zorg; tevredenheid over de verstrekking van een hulpmiddel

KWAZO

De KWAZO vraagt middels 7 vragen na de tevredenheid van een patiënt betreffende het verstrekkingsproces van een hulpmiddel. De patiënt kan de aan hem gestelde vragen beantwoorden met ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘goed’. Er worden vragen in de volgende rubrieken besproken: toegankelijkheid, informatie/duidelijkheid, coördinatie, deskundigheid, efficiency en inspraak.

Auteur(s) Dijcks BP, et al. (2006)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen