Lastmeter / Distress Thermometer en Probleemlijst / Problem List

DT EN PL

Onder distress wordt alles verstaan wat een negatieve invloed op je leven heeft en je ervan weerhoudt om datgene te doen, dat je voordat de diagnose gesteld werd, graag deed. De Distress Thermometer is oorspronkelijke ontwikkeld voor kankerpatiënten en meet de mate van distress die de patiënt ervaren heeft in de afgelopen week. De mate van distress wordt aangegeven op een thermometer (0-10). De DT meet de emotionele last (stress, spanning, angst, depressie, boosheid). Ook is de lijst bedoeld om het medisch team meer inzicht te verschaffen in de problemen die de patiënt bezig houden. De problemlist (PL) wordt gebruikt samen met de DT en is een eenvoudige vragenlijst, die de patiënt zonder hulp kan invullen en waarop alleen met ja en nee geantwoord hoeft te worden. Het is een probleeminventarisatie op verschillende domeinen (praktisch, gezin/sociaal, emotioneel, religieus/spiritueel en lichamelijk).

Auteur(s) Roth AJ, et al (1998); Nederlandse aangepaste versie: Bannink M (2004); Nederlandse gevalideerde versie: Tuinman M, et al (2008)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische stoornissen