Lexilijst Nederlands

De Lexilijst Nederlands (2002: vernieuwde versie) is een lijst met woorden en zinnetjes die in het taalgebruik van jonge Nederlandse kinderen voorkomen. De lijst is bedoeld om bij kinderen van 15-27 maanden na te gaan of zij zich ontwikkelen in overeenstemming met leeftijdgenootjes op het gebied van de taalverwerving. Dit doet de lijst door ouders te laten aangeven welke woorden en zinnetjes hun kind zegt. Er zijn twee gelijkwaardige versies van de Lexilijst: A en B. Per instrument zijn er per maand normen ontwikkeld. Er zijn normen berekend voor jongens en meisjes samen, en normtabellen voor jongens en meisjes apart.

Auteur(s) Schlichting J, Lutje Spelberg H (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen