Life Satisfaction Questionnaire

LSQ

Met de LSQ wordt de tevredenheid met het leven gemeten. De LSQ bestaat uit 9 items die de mate van tevredenheid met het leven algemeen en in bepaalde domeinen meten.

Auteur(s) Fugl-Meyer AR, et al. (1991); Nederlandse versie: Post MWM (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen