Logboek bewegen

Bij het Logboek bewegen wordt de patiƫnt gevraagd om een gehele week bij te houden hoeveel minuten hij/zij aan een door hem/haar vermelde oefening besteed heeft. In het overzicht kunnen 4 oefeningen uitgewerkt worden waarbij het aantal minuten en de mate van inspanning middels de Borg Scale genoteerd wordt. Het logboek kan inventariserend en evaluerend gebruikt worden.

Auteur(s) Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen