Logboek sPAV

Het is belangrijk dat een patiënt met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden een actieve leefstijl ontwikkelt. Naast en na de fysiotherapeutische behandeling volgt de patiënt daarom een trainingsprogramma. De patiënt voert dit programma zelfstandig uit, de fysiotherapeut kan de trainingsvoortgang en -belasting evalueren en controleren via het door de patiënt ingevulde logboek.

Auteur(s) Nederlandse versie: afkomstig uit KNGF-richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Mobiliteit/bewegen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Hart- en vaataandoeningen