Loopbandtest

De loopbandtest, met constante snelheid en graduele verhoging van de helling, wordt gebruikt om vast te stellen of er een objectieve afname is van de maximale loopafstand bij patiƫnten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Dit in relatie tot hetgeen de patiƫnt nodig heeft aan loopafstand tijdens werk, huishoudelijke activiteiten, vrije tijdsbesteding en uit oogpunt van preventie van hart- en vaatziekten.

Auteur(s) Gardner AW, et al. (1991); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Claudicatio Intermittens (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Hart- en vaataandoeningen