Lung Information Needs Questionnaire / Longziekten Informatie Behoefte Questionnaire

LINQ

De LINQ vragenlijst brengt de informatiebehoeftes in kaart van patiënten met COPD. Het instrument is ontwikkeld om clinici te helpen bepalen welke patiënten geholpen zouden zijn met informatie en het type informatie dat een individuele patiënt nodig heeft. Het primaire doel van LINQ is een assessment voorafgaand aan het (klinisch) interview om de individuele behoeftes aan educatie bij de patiënt na te gaan. Het instrument kan ook gebruikt worden om het effect van een interventie (bijvoorbeeld educatie tijdens klinische zorg/revalidatie) te evalueren, en voor onderzoeksdoeleinden. LINQ meet twee soorten informatiebehoeftes vanuit het perspectief van de patiënt: informatie die nodig is om de longziekte goed te begrijpen en informatie die nodig is om (optimaal) aan zelfmanagement te doen. Patiënten kunnen niet effectief aan zelfmanagement doen als ze onvoldoende weten wat ze moeten doen.

Auteur(s) Hyland ME, Jones RCM, Hanney KE (2006); Nederlandse versie: Reed A, van der Does-de Bye S
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Longaandoeningen