Maastricht Social Participation Profile

MSPP

De MSPP meet de daadwerkelijke sociale participatie van ouderen met een chronische lichamelijke aandoening, gebaseerd op de definitie van sociale participatie door de doelgroep zelf. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen: 1. Dingen ondernemen; 2. Contact met bekenden; 3. Contact met familie. Er kunnen zowel frequentie- als diversiteitsscores berekend worden.

Auteur(s) Mars GMJ, Kempen GIJM, Post MWM, Proot IM, Mesters I, van Eijk JTM (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Maatschappelijk-sociaal leven, Participatie algemeen, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen