Maastrichts meetinstrument Tevredenheid Terminale Zorg

MITTZ

Klinisch gebruik: Met dit meetinstrument (twee versies, een voor de patiƫnt, en een voor de naaste) kunnen de persoon met ziekte in terminaal stadium en zijn naaste(n) hun tevredenheid met de geboden zorg in kaart brengen, en verbeterpunten aangegeven. Daarnaast kan het instrument door onderzoekers worden gebruikt als uitkomstmaat.

Auteur(s) Proot IM (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen