Maximale inspiratoire monddrukmeting

PI-max / MIP

Het meten van de maximale inspiratoire monddruk (PImax of MIP) is verreweg de meest gebruikte test voor het meten van de inspiratoire spierkracht. De maximale inspiratoire monddruk wordt gemeten door na een diepe uitademing zo krachtig mogelijk in een gesloten cilinder in te ademen. De druk die zich in de cilinder ontwikkelt wordt gemeten met behulp van een elektronische druktransducer. De druk is negatief (onderdruk) en wordt uitgedrukt in cmH2O. De maximale inspiratoire monddruk is gedefinieerd als de laagst gemeten druk (aan de mond) die men gedurende 1 seconde meet.

Auteur(s) Black LF (1969); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn COPD (2020) en KNGF-richtlijn Hartrevalidatie (2011)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Stoornisniveau
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Longaandoeningen