McGill Pain Questionnaire

MPQ

De originele versie van de McGill Pain Questionnaire (MPQ) is bedoeld om de pijn die een persoon ondervindt te meten. De vragenlijst bevat 4 onderdelen: een pijnwoordenlijst om aard en intensiteit van de pijn vast te stellen, vragen over het effect van de pijn op het dagelijks leven (kwaliteit van leven), de zogenaamde visueel-analoge schalen (VAS-schalen) voor pijnintensiteit, en vragen over lokalisatie en beloop van de pijn.

Auteur(s) Melzack R (1975); Nederlandse versie: van der Kloot WA, Oostendorp RA (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat