McMaster Family Assessment Device

FAD

Het Family Assessment Device is geschikt om gezinsfunctioneren oftewel familiekarakteristieken in kaart te brengen. Uitgangspunt bij het instrument is het “McMaster Model of Family Functioning” dat structuur- en organisatorische kenmerken van een gezin en transacties tussen gezinsleden beschrijft. Het is gebaseerd op een inventarisatie van het gezinsfunctioneren aan de hand van zes dimensies: probleem oplossen, communicatie, rolvervulling, affectieve respons, affectieve betrokkenheid, gezinscultuur/-gedrag. De FAD kan tijdens de taxatie van een gezinsbehandeling worden gebruikt, en voor de screening op gezinsproblematiek. Op basis van de uitkomsten kan worden vastgesteld welke families baat kunnen hebben bij verdere klinische evaluatie, educatie of counseling. Tevens kunnen er veranderingen in het gezinsfunctioneren ten gevolge van interventies of gebeurtenissen mee worden gemeten. De subschaal “Algemeen gezinsfunctioneren” die de algehele gezondheid/pathologie van het gezin meet, kan ook afzonderlijk worden afgenomen in een eerste screening. Het onderzoek is onbruikbaar voor onderzoek van gezinnen waarvan de leden niet bij elkaar wonen.

Auteur(s) Epstein NP, Baldwin LM, Bishop DS (1983); Nederlandse versie: Maillette de Buy Wenniger WF, Hageman WJJM, Arrindell WA (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen