McMaster-Toronto Arthritis Patient Preference Disability Questionnaire

MACTAR

De MACTAR meet verandering in (ziektegerelateerd) functioneren op vijf gebieden die de patiënt zelf belangrijk vindt, en meet daarnaast veranderingen in kwaliteit van leven, lichamelijk functioneren, sociaal functioneren en algeheel gevoelsleven. Dit wordt gemeten vanuit het perspectief van de patiënt. De MACTAR is een semi-gestructureerd interview en kent twee delen: een baseline-interview en een follow-up interview. De MACTAR is een aantal keer gereviseerd. Voordeel van het instrument is dat het ook kleine veranderingen in functionele status goed opspoort. Daarnaast komen bij dit instrument die zaken aan de orde die voor de patiënt van belang zijn i.p.v. dat er alleen reeds vastgestelde items zijn. Nadelen van het instrument zijn de gecompliceerde scoring, de noodzaak van getrainde interviewers, het beschikbaar moeten zijn van baseline gegevens bij vervolginterviews en het feit dat weinig vergelijkings-gegevens bekend zijn omdat het instrument niet wijdverbreid wordt gebruikt.

Auteur(s) Tugwell P, Bombardier C, Buchanan W, et al. (1987); Nederlandse versie: Verhoeven A, et al. (1997/2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen