Meetinstrument Kwaliteit van Zorg

MIKZO

Het MIKZO is een methodiek waarmee de thuiszorg of de verpleeghuiszorg samen met de cliƫnt en zijn/haar netwerk de zorgdoelen in kaart brengt. Daartoe worden 34 gebieden in beeld gebracht en gescoord. Deze scores leiden tot acties die in het zorgplan komen. De gebieden zijn verdeeld over 5 domeinen: persoonsgerichte zorg, wonen, welzijn, veiligheid, gezondheid. Voor alle gebieden wordt gemeten hoe de situatie op dat moment is (de status) en beoordeeld of er een zorgvraag is. Uitgangspunt is kijken naar wat er nog wel kan i.p.v. wat niet meer kan. Niet de ziekte staat centraal, maar de oplossing. Het MIKZO sluit aan bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging.

Auteur(s) Gutker de Geus SE (2017)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Overig
Website https://carenext.nl/methodisch-werken/
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Activiteiten, Huishouden, Kwaliteit van leven (KvL, QoL), Persoonlijke factoren, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen