Merkmale zur Eingliederung von Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit

MELBA

Melba is een referentiekader bij het kijken naar, vastleggen van en communiceren over arbeidscapaciteiten, arbeidsmogelijkheden en passendheid van werkplekken. Met behulp van 29 sleutelkwalificaties worden enerzijds de capaciteiten van een persoon in beeld gebracht en wordt anderzijds een functie beschreven. Hiervoor heeft Melba twee profielen: een capaciteitenprofiel en een eisenprofiel. Beide profielen kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Een profielvergelijking maakt plaatsing op maat mogelijk. Door de beide profielen te combineren is Melba een betrouwbaar en objectief instrument met specifieke mogelijkheden. Melba werkt met scores van 1 t/m 5, waarbij niveau 3 staat voor het niveau van de gemiddelde Nederlander, of het niveau van de gemiddelde functie in Nederland. Melba is geschikt om toe te passen bij Disability Management, Vocational Rehabilitation, personeelsselectie, arbeids(re)integratie en duurzame inzetbaarheid in de meest brede zin van het woord.

Auteur(s) Kleffmann A, Weinmann S, Fohres F, Muller B (1990); Nederlandse versie: van Hooff M (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Website https://www.melba.nl/
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen