Michigan Hand outcomes Questionnaire – Dutch language version

MHQ-DLV

De MHOQ-DLV vraagt (totaal 57 items) naar de mening van de patiënt over zijn handen en zijn gezondheid. Deze lijst wordt gebruikt om erachter te komen hoe de patiënt zich voelt en in welke mate hij in staat is om dagelijkse activiteiten uit te voeren. De vragen richten zich op de toestand van de patiënt in de afgelopen week (met uitzondering van deel 3 waar naar de toestand van de laaste 4 weken wordt gevraagd). Er wordt binnen 6 domeinen het probleem in kaart gebracht: totale handfunctie, ADL, werksituatie, werkprestatie, pijn, esthetica en tevredenheid.

Auteur(s) Chung KC, Hamill JB, Walters MR, Hayward RA (1998); Nederlandse versie: Huijsmans R, Sluter H, Aufdemkampe G (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Website https://umich.flintbox.com/?embed=true#technologies/8089f106-43b8-469a-9228-a99e14d2e5f3
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Participatie algemeen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat