Mictielijst / mictiedagboek

Mictie

Door middel van de Mictielijst (mictie=urinelozing) wordt inzicht verkregen in het plaspatroon en de mate van onvrijwillig urineverlies en tijdens welke activiteiten dit verlies plaats vindt. Het wordt ook wel mictiedagboek, plaslijst of plasdagboek genoemd. Er zijn dagboeken met een verschillende duur in gebruik (1-14 dagen). Verschillende auteurs geven aan dat 3 dagen betrouwbaar en daarmee voldoende is (o.a. Brown et al.2, Bright et al.4, Nygaard et al.5 en Haarst et al.6). Hier opgenomen is een 3-dagen dagboek, dat op drie voor de cliƫnt representatieve dagen meet, bijvoorbeeld twee werkdagen en een weekenddag. De therapeut beoordeelt aan de hand van het dagboek de plasfrequentie, de totale hoeveelheid geproduceerde urine per dag, de hoeveelheid geproduceerde urine per keer, de aanwezigheid van (ongebreidelde) drang net voor de mictie, de verdeling van de geproduceerde urine over 24 uur en de activiteit(en) net voorafgaand aan of tijdens het verlies van de urine.

Auteur(s) Larsson G, Victor A (1988); Nederlandse versie: Bernards ATM, et al. (KNGF) (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Urine-incontinentie, Urogenitaal