Modified Iowa Level of Assistance Scale

mILAS

De IOWA Level of Assistance Score (ILAS/ILOA) is een meetinstrument dat wordt gebruikt in een ziekenhuis om de mate van zelfstandigheid na een gewricht vervangende operatie van knie of heup te meten.1 Ze bestaat uit 4 activiteiten: van lig naar zit, uit bed komen, lopen en traplopen. De ‘modified IOWA Level of Assistance Score’ (mILAS/mILOA)2 heeft 1 item meer dan de ILAS. De mILAS bepaalt de hoeveelheid assistentie tijdens het uitvoeren van 5 activiteiten (van lig naar zit, van zit naar lig, uit bed komen, lopen en traplopen). Het instrument meet de snelheid van functioneel herstel en kan tevens dienen als objectief meetinstrument om te bepalen of de patiënt functioneel klaar is voor ontslag.

Auteur(s) Shields RK, et al. (1994, 1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Performance
Functies Activiteiten, Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen