Modified Rankin Scale

mRS

De modified Rankin Scale (mRS) is een globaal meetinstrument om de functionele status van een persoon na een CVA vast te leggen. Het is een observatielijst, waarin de patiënten onderverdeeld worden in een zestal schalen, afhankelijk van de functionele status. Score “0” komt overeen met geen symptomen en score “5” komt overeen met een ernstige handicap.

Auteur(s) Rankin J (1957); modificatie: Bamford JM, et al. (1989); Nederlandse versie: van Swieten JC, et al. (1988)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen