Montgomery Åsberg Depression Rating Scale

MADRS

De MADRS is een gevalideerde vragenlijst om depressie vast te stellen. De 10 items zijn overgenomen van de 65-item Comprehensive Psychopathology Rating Scale omdat zij in het algemeen vaak voorkomen in vragenlijsten voor depressie. De vragenlijst scoort binnen en 7-punt-schaal met schaalankerpunten (two-points-interval) wat betekent dat de beoordelaar moet beslissen of de score op de gedefinieerde stappen ligt (0, 2, 4, 6) of er tussen in (1, 3, 5). De vragenlijst kan binnen een interview worden afgenomen of zelfstandig ingevuld worden.

Auteur(s) Montgomery SA, Åsberg M (1979); Nederlandse versie: Hartong EGTM, Goekoop JG (1985)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische stoornissen