Motor Activity Log

MAL

Het meetinstrument Motor Activity Log (MAL) is een semigestructureerd interview waarbij cliënten wordt gevraagd hoe vaak (frequentie van gebruik schaal) ze de aangedane arm gebruiken bij het uitvoeren van activiteiten met de bovenste extremiteit. De cliënt scoort iedere vraag op een 6-puntsschaal die varieert van de extremiteit wordt nooit gebruikt (score 0) tot de extremiteit wordt hetzelfde gebruikt als voor het CVA (score 5). Door middel van het semigestructureerd interview wordt het gebruik van de paretische arm en hand tijdens dagelijkse activiteiten (ADL) geëvalueerd. De totaalscore is hierbij het gemiddelde van item score.

Auteur(s) 14 item versie: Taub E (1993); 28 item versie: Uswatte G (2006); 30 item versie: Uswatte G (2005);
Nederlandse versie: 26 item versie: van der Lee JH, et al. (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Overig
Functies Activiteiten, Participatie algemeen
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen