Movement Assessment Battery for Children

MABC

De Movement Assessment (MABC) bestaat uit twee onderdelen: een checklist en een motorische test. De test is ontwikkeld om een indicatie te verkrijgen van het motorisch functioneren van een kind in het dagelijks leven. Met deze test worden 3 verschillende aspecten van de motoriek gemeten: handvaardigheid, balvaardigheid en evenwicht. De score wordt bepaald met behulp van scoreformulieren. De scores die per onderdeel behaald zijn, leiden opgeteld tot een totaalscore.1 De MABC test bestaat uit een viertal leeftijds-groepen en de MABC-2 uit een drietalleeftijdsgroepen. Daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd bij de MABC-2: enkele items zijn door nieuwe items vervangen, er is gebruik van nieuw materiaal, er is uitbreiding van het leeftijdsbereik en de berekening van de scores zijn veranderd.

Auteur(s) Henderson SE, Sugden DA (1992);
Nederlandse versie: Smits-Engelsman BCM (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat