Multidimensionele Vermoeidheids Index / Multidimensional Fatigue Index

MVI-20 / MFI-20

De belangrijkste (rest)klacht bij kanker is vermoeidheid. 60% tot 96% van de patiƫnten met kanker rapporteert tijdens of na de kankerbehandeling vermoeidheidsklachten. De MVI-20 is een zelfrapportage instrument en bestaat uit twintig stellingen en uitspraken die betrekking hebben op vijf dimensies van vermoeidheid en de consequenties hiervan. Dit zijn: (1) algemene vermoeidheid, (2) lichamelijke vermoeidheid, (3) reductie in activiteit, (4) reductie in motivatie en (5) cognitieve vermoeidheid.

Auteur(s) Smets EMA, Garssen B, Bonke B, de Haes JCJM (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen
Lichaamsregio's
Aandoeningen