Multidimensional Pain Inventory – Dutch Language Version / West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory

MPI-DLV / WHYMPI

De MPI-DLV is de geautoriseerde vertaling van de Multidimensional Pain Inventory versie 2.0, die voorheen ook wel de West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI ) werd genoemd. De MPI-DLV heeft betrekking op cognitief-gedragsmatige begrippen van chronische pijn, met name de psychosociale aspecten en de kwantificatie van pijngedrag. Met het instrument kan de mate van pijn en de manier van omgaan met de pijnklachten door de patiënt en zijn omgeving in kaart gebracht worden bij mensen met langdurige pijnklachten (>6 weken). Patiënten kunnen aan de hand van de score worden ingedeeld in drie verschillende pijnclusters.

Auteur(s) Kerns RD, Turk DC, Rudy TE (1985); Nederlandse versie: Lousberg R, Groenman AJM (1994)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Overig
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Maatschappelijk-sociaal leven, Mentale functies, Persoonlijke factoren, Sensorische functies en pijn, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen