Multidimensional Pain Readiness to Change Questionnaire 2 – brief versions (13&26 items)

MPRCQ2-13 / MPRCQ2-26

De MPRCQ2-13 (13 items) en MPRCQ2-26 (26 items) zijn verkorte versies van de originele MPRCQ2 (69 items). Ze meten de bereidheid tot gedragsverandering van mensen met chronische pijnklachten. De vragenlijst is gebaseerd op het transtheoretische model van gedragsverandering van Prochaska en DiClemente. Met behulp van deze vragenlijst kan bepaald en beoordeeld worden wat de mate van bereidheid is om een gedragsverandering te maken op gebieden die vaak onderdeel zijn van een multidisciplinaire behandeling gebaseerd op zelfmanagement in het omgaan met pijn (oefenen, ontspanning, pacing, etc.). Gescoord wordt met een 7-puntsschaal.

Auteur(s) Nielson WR, Armstrong JM, Jensen MP, Kerns RD (2009); Nederlandse (vrije) vertaling: van Burken P (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Persoonlijke factoren, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen