Multidimensional Pain Readiness to Change Questionnaire 2 (13&26 items)

MPRCQ 2 (13&26 items)

De MPRCQ2-13 en MPRCQ2-26 zijn verkorte versies van de originele MPRCQ2 (Nielson 2002). Ze meten de bereidheid tot gedragsverandering van mensen met chronische pijnklachten. De vragenlijst is gebaseerd op het transtheoretisch model van gedragsverandering van Prochaska en DiClemente. Met behulp van deze vragenlijst kan bepaald en beoordeeld worden wat de mate van bereidheid is om een gedragsverandering te maken op gebieden (oefenen, ontspanning, pacing etc.) die vaak onderdeel zijn van een multidisciplinaire behandeling gebaseerd op zelfmanagement in het omgaan met pijn. De MPRCQ2-13 bestaat uit 13 items en de MPRCQ2 -26 bestaat uit 26 items. Gescoord wordt met een 7 puntschaal

Auteur(s) van Burken P (2009); vrije vertaling
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Persoonlijke factoren, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen