Neck Pain and Disability Scale

NPDS

De Neck Pain and Disability Scale (NPDS) is ontwikkeld als een omvangrijk/multidimensionaal meetinstrument voor nekpijn. De vragenlijst bevat 20 items over de vier dimensies: intensiteit van de pijn, beperkingen in dagelijkse activiteiten, effect van nekpijn op de emotie en cognitie en problemen met de nek. Na elke vraag volgt een Visual Analogue Scale (VAS) met een range van 0 (normale functie) t/m 5 (meest beperkte functie). Hoe hoger een patient scoort op de NPDS des te meer beperkingen hij ervaart.

Auteur(s) Wheeler AH, Goolkasian P
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Mentale functies, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat