Nederlands Dysartrie Onderzoek – Volwassenen / Kinderen

NDO-V / NDO-K

Met de NDO kan de diagnose dysartrie, het type dysartrie en de ernst van de stoornis worden vastgesteld. Daarnaast onderscheidt de NDO dysartrie van afasie en spraakapraxie. Het instrument bevat gestandaardiseerde spreekopdrachten, waarbij alle aspecten van de spraak (adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie) in kaart worden gebracht. Er zijn 6 spreektaken: spontane spraak, lezen van een standaard tekst, diadochokinese, glijtonen, roepen en maximale aanhoudingsduur. De NDO is geschikt om af te nemen in de acute, de revalidatie en de chronische fase. De NDO-K is voor kinderen van 5 tot 18 jaar.

Auteur(s) NDO-V: Knuijt S, et al. (2014); NDO-K: van Gerven M, et al. (2018)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen