Nederlandstalig SpraakVerstaanbaarheidsOnderzoek

NSVO

De NSVO meet de spraakverstaanbaarheid op foneemniveau. De test bestaat uit drie onderdelen waarbij steeds 1 foneem wordt beoordeeld: de initiale consonant bij subtest A, de finale consonant bij subtest B en de mediale vocaal of diftong bij subtest C. De scoring gebeurt aan de hand van een multiple-choice format waarbij de luisteraar real time de waargenomen klank omcirkelt uit een rij klanken. De geselecteerde klanken worden vervolgens vergeleken met de doelklanken waardoor een percentage overeenkomst berekend kan worden dat met referentiedata vergeleken kan worden. Er kan ook eenvoudig een gedetailleerde kwalitatieve analyse op de resultaten uitgevoerd worden.

Auteur(s) De Bodt M, et al. (2006)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie, Vragenlijst
Functies Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Zenuwstelsel en zintuigen