Nederlandstalige NonSpeech test

NNST

De NNST is een gestandaardiseerde test, waarmee de communicatievoorwaarden en de eerste verbale en non-verbale communicatie geobserveerd, gescoord en beoordeeld worden. Het is een diagnostisch instrument dat wordt ingezet bij jonge kinderen, maar ook bij personen die wegens een handicap geen of slechts weing gesproken taal toepassen. De test bestaat uit een receptieve en een expressieve observatieschaal.

Auteur(s) Huer M (1983); Nederlandse versie: Zink I, Lembrechts D (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen