Neutrale-0-Methode

NNM

De neutrale-0-methode (NNM) is een manier om de bewegingsuitslag of bewegingshoek van een gewricht middels een goniometer vast te leggen. De 0-positie is de neutrale stand of standaardisatie van een gewricht. Iedere beweging wordt beschreven door drie getallen (uitgedrukt in (bewegings)graden). Genoteerd worden de twee eindstanden en de 0-positie. Vermeld wordt verder: 1) betreffend gewricht; 2) betreffende zijde (links/rechts); 3) passieve en/of actieve beweging en 4) bewegingsrichting.

Auteur(s) Debrunner HU (1971)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Bewegingssysteem
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit, Onderste extremiteit
Aandoeningen