New Freezing of Gait Questionnaire

NFOG-Q

De New Freezing of Gait Questionnaire (NFOG-Q) is een vragenlijst bestaande uit 9 items die betrekking hebben op het ‘freezing’-fenomeen. De NFOG-Q is de herziene versie van de FOGQ die oorspronkelijk uit 6 items bestond. Bij NFOG-Q wordt de gehele vragenlijst alleen doorlopen indien de eerste vraag positief beantwoord wordt. Indien een patiënt niet goed weet wat bedoeld wordt met het begrip freezing kan hij de link bekijken van het freezingfilmpje.

Auteur(s) FOGQ: Giladi N, Shabtai H, Simon ES, Biran S, Tal J, Korczyn AD (1999); NFOG-Q: Nieuwboer A (2009); Nederlandse versie: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson (2016)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen