Nottingham Health Profile

NHP

De Nottingham Health Profile (NHP) is een generieke vragenlijst, bedoeld om de ervaren beperkingen in de gezondheid van patiënten te inventariseren. Hierbij gaat het er ook om de sociale en de persoonlijke effecten van een ziekte in kaart te brengen. De NHP bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat 38 uitspraken die de ervaren gezond-heidsproblemen op dit moment meten. Het tweede deel bevat 7 aspecten van het dagelijks leven welke beïnvloed kunnen worden door ervaren gezondheidsproblemen.

Auteur(s) Hunt SM, McEwen J, McKenna SP (1980); Nederlandse versie: Passchier J, Erdman RAM (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Overig
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Kwaliteit van leven (KvL, QoL), Maatschappelijk-sociaal leven, Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Participatie algemeen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen