Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale (versie uit 1998)

OCAIRS

De Occupational Case Analysis Interview and Rating Scale (OCAIRS) is samengesteld uit een semi-gestructureerd interview, een waardeschaal en een syntheseformulier. Door middel van het interview worden gegevens over de activiteit ‘occupatie’van een cliënt verzameld en tot ergotherapeutische indicaties verwerkt. De therapeut vraagt naar informatie over het heden en de plannen voor de toekomst. Het interview is gebaseerd op MOHO (Model of Human Occupation) en de informatie wordt verzameld op de 10 hoofdcomponenten van MOHO: persoonlijke causaliteit, vaardigheden, waarden en doelstellingen, occupatie, interesses, fysieke omgeving, rollen, sociale omgeving, gewoontes, levensgeschiedenis. Er wordt gescoord op een 5-puntsschaal.

Auteur(s) Kaplan S, Kielhofner G (1985); Nederlandse versie: Vandamme D (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen