Oxford Knee Score

OKS

De Oxford Knie Score (OKS) meet pijnintensiteit en functionele beperkingen van de knie bij verschillende activiteiten. De vragenlijst wordt afgenomen bij mensen die een totale knieprothese gekregen hebben en er wordt gekeken naar het functioneren van de afgelopen vier weken. De vragenlijst bestaat uit 12 items, die onderverdeeld zijn in ziektespecifieke en generieke vragen. De maximale totaalscore is 60 en komt overeen met de grootste pijnintensiteit resp. de grootste functionele beperking.

Auteur(s) Dawson J (1998); Nederlandse versie: Haverkamp D (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen