Pad-test (24-uurs) / verbandtest

De PAD-test (Verbandtest) werd door de International Continence Society (ICS) aanbevolen. Zij kijkt of er sprake is van urineverlies en meet de hoeveelheid ongewenst urineverlies op basis van gewichtstoename van absorberende verbanden na het drinken van een afgepaste hoeveelheid vloeistof, waarna een standaard aantal lichamelijke activiteiten uitgevoerd wordt gedurende gedurende een uur. Hoewel de ICS heeft getracht de PAD-test te standaardiseren blijven er verschillen bestaan in de duur van de test en de hoeveelheid lichamelijke inspanning die er tijdens een test wordt verricht. De 24-uur PAD-test wordt gemeten in de thuissituatie, wat een betrouwbaarder beeld geeft van de alledaagse situatie. Naast de 24-uurtest komen ook andere variaties voor zoals de 48-uur en de 72-uurtest. De PAD-test wordt ook wel luier-test, verbandtest, incontinentietest, inleg-kruistest of huppeltest genoemd.

Auteur(s) Sutherst JR, et al. (1981); Nederlandse versie: Bernards ATM (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Urine-incontinentie, Urogenitaal