Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate – Dutch

PACSLAC-D

De PACSLAC is een observatielijst waarmee pijn kan worden ingeschat en beoordeeld bij mensen met een verstandelijke beperking of dementie die geen of slechts beperkte mogelijkheden hebben te communiceren. De van oorsprong Canadese PACSLAC is vertaald en op basis van verder onderzoek ingekort van 60 tot 24 items. De items zijn uitingen die kunnen duiden op pijn. De PACSLAC kan worden afgenomen in de volgende situaties: bij overplaatsing vanuit een andere woonomgeving (als basismeting bij elke nieuwe cliƫnt); bij verandering in gedrag; bij twijfel over pijn/vermoeden van pijn; na interventie (bijv. pijnmedicatie).

Auteur(s) Fuchs-Lacelle S, Hadjistavropoulos T (2004); verkorte versie PACSLAC-II: Chan S, et al. (2014); Nederlandse versie: ZwakhalenSMG (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Mentale achteruitgang, Psychische stoornissen