Pain Disability Index

PDI

De Pain Disability Index (PDI) is een korte vragenlijst over de invloed die pijnklachten op iemands leven hebben. Het instrument meet iemands beperkingen in het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten die men normaliter zou willen doen oftewel de mate van “sociale hinder”. Het gaat om de gemiddelde invloed van de pijn, niet als de pijn het ergst is. De vragenlijst bestaat uit zeven items die elk één deelgebied vertegenwoordigen: familiaire/huishoudelijke verantwoordelijkheden, recreatie, sociale activiteiten, beroep, sexuele activiteiten, zelfverzorging en basale levensbehoeftes.

Auteur(s) Pollard CA (1984); Nederlandse versie: Pijn Kennis Centrum, Academisch ziekenhuis Maastricht (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Persoonlijke factoren, Sensorische functies en pijn, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen