Parkinson’s Disease Questionnaire-39

PDQ-39

De PDQ-39 is een ziektespecifiek meetinstrument dat is ontworpen om relevante aspecten te meten van de gezondheidstatus (kwaliteit van leven) van patiënten met de ziekte van Parkinson. Het instrument bestaat uit 39 items en is onderverdeeld in 8 subcategorieën, namelijk: mobiliteit, ADL, emotioneel welzijn, stigmatisering, sociale steun, cognitie, communicatie en lichamelijk ongemak. Per item wordt gescoord d.m.v. een vijf-puntsschaal (nooit, zelden, soms, vaak, altijd of kan helemaal niet).

Auteur(s) Peto V, et al. (1995); Nederlandse versie: vertaald onder verantwoordelijkheid van Oxford Outcomes (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's
Aandoeningen Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen