Patient Competency Rating Scale

PCRS

Het primaire doel van het instrument is het meten van iemands zelfbewustzijn na traumatisch hersenletsel. Het instrument bestaat uit drie delen die respectievelijk door de patiënt, een familielid/partner en een behandelaar die bekend is met de patiënt worden ingevuld. De score van de patiënt wordt vergeleken met die van een familielid en behandelaar om inzicht te krijgen in zelfbewustzijn. Het gaat hierbij om problemen bij uitvoeren van functionele activiteiten (algemene dagelijkse activiteiten), interpersoonlijke vaardigheden/gedrag, emotioneel functioneren en cognitief functioneren. Het betreft een inschatting van hoe de taakuitvoering zou zijn en geen oordeel op grond van observatie van de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Auteur(s) Prigatano GP (1986); Nederlandse versie: Eilander H (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen