Patient Specific Functional Scale

PSFS

Met het meetinstrument Patient Specific Functional Scale (PSFS) kan de functionele status van de individuele patiënt bepaald worden. Het bestaat uit een korte inleidende instructie die de therapeut aan de patiënt geeft. De patiënt wordt gevraagd de voor hem belangrijkste activiteiten (tot 5) te benoemen die hem moeite kosten of die hij niet in staat is uit te voeren vanwege zijn problematiek. Tenslotte scoort de patiënt zelf de mate van beperkingen bij de activiteiten op een 11-puntsschaal (0 = onmogelijk om activiteit uit te voeren, 10 = mogelijk om activiteit uit te voeren). Een hogere score betekent een betere functie. Bij vervolgmetingen heeft de patiënt inzage in zijn vorige scores.

Auteur(s) Stratford P, Gill C, Westaway M, Binkley J (1995); Nederlandse versie: Schreuders TAJ, Videler AJ (2008)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Onderste extremiteit, Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat