Patiënt Specifieke Klachten

PSK

De PSK wordt toegepast als meetinstrument om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. De patiënt selecteert de 3 tot 5 belangrijkste klachten op het gebied van fysieke activiteiten. Deze activiteiten moeten relevant (belangrijk) zijn, de patiënt moet hinder ondervinden bij de uitvoering en de uitvoering moet regelmatig plaatsvinden (wekelijks). Oorspronkelijk is het meetinstrument ontwikkeld voor patiënten met lage rugklachten. De lijst met activiteiten heeft daarom betrekking op rugklachten. In 2006 zijn er activiteitenlijsten gemaakt voor patiënten met de ziekte van Parkinson, claudicatio intermittens, chronisch enkelletsel en hartklachten. De mate waarin de hinder wordt ondervonden wordt door de patiënt gescoord op een numeric rating scale (NRS) (de scoring is in 2008 veranderd van een VAS-lijn in een score op een 11-punts NRS). Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.

Auteur(s) Beurskens AJHM (1996)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Parkinson, Zenuwstelsel en zintuigen