Peabody Picture Vocabulary Test-III

PPVT-III-NL

De PPVT-III-NL is een diagnostisch instrument dat een domein van de taalontwikkeling (de receptieve woordenschat) test door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL omvat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen. De proefpersoon kiest de juiste afbeelding bij een mondeling aangeboden woord. De PPVT-III-NL is dus een multiple choice-, oftewel meerkeuzetest.

Auteur(s) Dunn LM (1959); PPVT-III: Dunn LM, Dunn L (1997); Nederlandse versie: Schlichting J (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen