Pediatric Evaluation of Disability Inventory-Computer Adaptive Test

PEDI-CAT-NL

De PEDI-CAT is een herziene, volledig geautomatiseerde en adaptieve versie van de Pediatric Evaluation of Disability (PEDI) uit 1992. De computergestuurde vragenlijst brengt het algemeen dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) met een beperking in kaart. De vaardigheden worden in kaart gebracht binnen vier functionele domeinen: dagelijkse activiteiten, mobiliteit, sociaal/cognitief, verantwoordelijkheid. Dit laatst genoemde domein is nieuw toegevoegd en meet de mate waarin iemand de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het beheer van complexe, uit meerdere stappen bestaande levenstaken. Alle vier de domeinen kunnen zowel in combinatie als afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. De PEDI-CAT richt zich volledig op alles dat de cliënt wel kan, zodat de sterke kanten van de cliënt meegenomen worden in het opstellen van doelen binnen het behandelplan.

Auteur(s) Dumas HM, et al. (2010); Nederlandse versie: Bos N, et al. (2019)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Externe factoren (incl. hulpmiddelen), Mobiliteit/bewegen, Participatie algemeen, Sociaal functioneren, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Zenuwstelsel en zintuigen