Pediatric Evaluation of Disability Inventory

PEDI-NL

De Pediatric Evaluation of Disability Inventory-NL (PEDI-NL) is een instrument om alledaagse vaardigheden te meten bij kinderen tussen 6 maanden en 7,5 jaar: bekeken worden enerzijds de vaardigheden die het kind bezit, en anderzijds de hoeveelheid hulp die het kind van de verzorger(s) krijgt. Daarnaast wordt ook de uitgebreidheid van aanpassingen die kinderen eventueel gebruiken genoteerd. Er kunnen normscores worden berekend, die vergeleken kunnen worden met normscores van gezonde kinderen van dezelfde leeftijd. Ook kunnen schaalscores worden berekend, die aangeven welk percentage van een bepaalde dagelijkse activiteit het kind beheerst.

Auteur(s) Nederlandse versie: Wassenberg-Severijnen J.E., Custers J.W.H. (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Externe factoren (incl. hulpmiddelen), Mobiliteit/bewegen, Participatie algemeen, Sociaal functioneren, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Zenuwstelsel en zintuigen