Pediatric Volitional Questionnaire

PVQ

De Pediatric Volitional Questionanire (PVQ) is ontworpen om 'het Willen' bij jonge kinderen en/of kinderen die matig tot ernstige mentale, verbale of lichamelijke beperkingen hebben, te beoordelen. Zowel de motivatie als de omgevingsfactoren die van invloed zijn op 'het Willen' worden bekeken. Het instrument kan worden afgenomen op elke plaats waar het kind bezig is met spel, zelfverzorgingsactiviteiten of andere activiteiten van het dagelijkse leven. Aangeraden wordt om te observeren in een voor het kind betrekkelijke en bekende situatie. Het kind wordt in gevarieerde situaties gebracht, waarin gelegenheid is voor interactie met mensen en voorwerpen.

Auteur(s) Kafkas A, Basu S, Geist R, Kielhofner G (2002); Nederlandse versie: Arts L, van Hees M (2003)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen, Zenuwstelsel en zintuigen