Photograph Series of Daily Activities-Short electronic version

PHODA-SeV

Phoda-SeV1 is een verkorte elektronische versie van de PHODA2 (Photograph Series of Daily Activities). Het meetinstrument inventariseert de dreigwaarde van dagelijkse activiteiten d.m.v. foto’s. Hierdoor kan een angsthiërarchie worden opgesteld voor patiënten met kinesiofobie (bewegingsvrees).

Auteur(s) Leeuw M, et al. (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Mentale functies, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische stoornissen