Physical Activity Scale for the Elderly

PASE

Het meetinstrument Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) wordt gebruikt voor het inschatten van het fysieke activiteitniveau bij personen van 65 jaar en ouder. De vragenlijst bestaat uit 10 hoofdvragen over de afgelopen week, waarbij mate van intensiteit van de activiteit en de frequentie van de activiteit worden meegenomen in de scoring.

Auteur(s) Washburn RA (1986)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Website https://www.physio-pedia.com/Physical_Activity_Scale_for_the_Elderly_(PASE)
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel