PI dictee

Het PI-dictee is een spellingtoets voor het onderzoeken van de spellingvaardigheid bij het schrijven van losse woorden. De toets kan zowel signalerend als diagnosticerend worden gebruikt. Het dictee kan worden gebruikt om te signaleren bij welke leerlingen de spellingvaardigheid achterblijft. Door een regelmatige afname van de toets krijgt men een goed beeld van het verloop van de leervorderingen bij het spellen. Het PI-dictee bevat 2 parallelversies (A en B). Met behulp van het programma CoPI-Zoo kan het PI-Dictee digitaal afgenomen en gescoord worden.

Auteur(s) Geelhoed JW, Reitsma P (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie
Functies Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen