Pijn Gedrag Schaal / Pain Behavior Scale

PGS / PBS

De Pijn Gedrag Schaal (PGS) is een aangepaste versie van de University of Alabama Birmingham Pain Behavior Scale (UAB-PBS). Het is een observatieschaal waarmee acht pijnindicatoren worden gemeten (frequentie en intensiteit). De geobserveerde pijngedragingen zijn: verbaal pijngedrag, niet verbaal vocaal pijngedrag, pijnlijke gezichtsuitdrukkingen, staande houding, mobiliteit, lichaamstaal, gebruik van ondersteuning en zitten.

Auteur(s) Richards JS, et al. (1982); Nederlandse versie: Vlaeyen JWS, et al. (1990)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen Perifeer zenuwstelsel, Zenuwstelsel en zintuigen